Zřícenina hradu Cimburk

Jakub Krupař by Napsal(a) 

(0 hlasů)

Hrad Cimburk u Koryčan vystavěný v duchu francouzské gotiky byl založen Bernardem z Cimburku mezi léty 1327 – 1333. V roce 1709 je hrad zmiňován jako pustý. V roce 1994 bylo založeno občanské sdružení (nyní spolek) Polypeje, které započalo se záchrannými pracemi a zpřístupnilo hrad veřejnosti. Hrad je pro veřejnost přístupný celoročně a koná se zde řada kulturních akcí.

Hrad "Nový Cimburk", vystavěný ve slohu francouzské gotiky, byl založen Bernardem z Cimburka. Vznikl někdy mezi lety 1327 - 1333, kdy Bernard záměnou za "Starý Cimburk" u Trnávky získal od Jindřicha ml. z Lipé území nad horním povodím stupavským. Bernard s hodností zemského podkomořího byl ve službách krále Jana Lucemburského (*1296 - †1346). V roce 1350 hrad oblehlo vojsko moravského markraběte Jana Jindřicha. Jednalo se zřejmě o vyhrocení konfliktu kvůli spornému držení tovačovského panství rodem Cimburků. Jelikož Cimburkové zamýšleli držet Tovačov i nadále, vnuk zakladatele Ctibor panství cimburské i střílecké v roce 1358 výhodně prodal.

Více z této kategorie: Hrad Buchlov »